ARBRES EXCEPCIONALS

Els Jardins el Roquer a Arbúcies

Reserva: Els Jardins el Roquer a Arbúcies